Karnety Na 6 Zabiegów Mezoterapii Bezigłowej Na Jeden Obszar Ciała (1250/1500) <208>

1250,00 zł

Karnety Na 6 Zabiegów Mezoterapii Bezigłowej Na Dwa Obszary Ciała (2000/2400) <333>

2000,00 zł

Karnety Na 6 Zabiegów Mezoterapii Bezigłowej Na Trzy Obszary Ciała (2500/3000) <416>

2500,00 zł

Karnety Na 6 Zabiegów Mezoterapii Bezigłowej Na Cztery Obszary Ciała (2750/3300) <458>

2750,00 zł

next